Triptosan 150 mg kietos kapsulės

Lengvos depresijos gydymui

Smulkiau

Apie prekę

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui 

Triptosan 150 mg kietos kapsulės

Oksitriptanas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

  • Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
  • Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją.
  • Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
  • Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui.


Lapelio turinys

1.    Kas yra ,,Triptosan'' ir kam jis vartojamas?
2.    Kas žinotina prieš vartojant ,,Triptosan''?
3.    Kaip vartoti ,,Triptosan''?
4.    Galimas šalutinis poveikis.
5.    Kaip laikyti ,,Triptosan''?
6.    Kita informacija.

1.    KAS YRA ,,TRIPTOSAN''  IR KAM JIS VARTOJAMAS?
Manoma, kad depresija kyla sumažėjus tam tikros medžiagos (serotonino) koncentracijai smegenyse. ,,Triptosan'' didina serotonino koncentraciją galvos smegenyse. 
,,Triptosan'' skiriamas lengvų depresijos epizodų gydymui. 

2.    KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ,,TRIPTOSAN''?
,,Triptosan'' vartoti negalima:
-    jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) oksitriptanui arba bet kuriai pagalbinei ,,Triptosan'' medžiagai;
-    jeigu sergate sunkiu kepenų nepakankamumu ar kitomis sunkiomis kepenų ligomis;
-    jeigu sergate sunkiu inkstų nepakankamumu ar kitomis sunkiomis inkstų ligomis;
-    jeigu sergate vėžiu;
-    jeigu vartojate kitų vaistų nuo depresijos;
-    jeigu anksčiau pavartojus L-triptofano pasireiškė taip vadinamasis eozinofilinės mialgijos sindromas (EMS).

Specialių atsargumo priemonių reikia:

Jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams vartoti nerekomenduojama. 
Kaip ir vartojant kitus vaistus nuo depresijos, pirmąsias kelias gydymo ,,Triptosan'' savaites ar ilgiau būklė gali nepagerėti, todėl labai svarbu tiksliai laikytis gydytojo nurodymų ir nenutraukti vaisto vartojimo arba keisti vaisto dozę nepasitarus su gydytoju. 

Mintys apie savižudybę ir depresijos arba nerimo sutrikimų pasunkėjimas

Jeigu sergate depresija ir (arba) jaučiate nerimą, kartais Jums gali kilti minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę. Pradėjus pirmą kartą vartoti antidepresantus, tokių minčių gali kilti dažniau, nes turi praeiti šiek tiek laiko (paprastai apie dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau), kol šie vaistai pradės veikti.
Tokia minčių tikimybė Jums yra didesnė šiais atvejais:
-    jeigu anksčiau mąstėte apie savižudybę arba savęs žalojimą;
-    jeigu esate jaunas suaugęs asmuo.
Klinikinių tyrimų duomenys parodė, kad psichikos sutrikimais sergantiems jauniems suaugusiems (jaunesniems kaip 25 metų), vartojant antidepresantų, su savižudybe siejamo elgesio rizika yra didesnė.
Jeigu bet kuriuo metu galvojate apie savižudybę arba savęs žalojimą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninės priėmimo skyrių.
Jums gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija ar jaučiate nerimą. Paprašykite juos paskaityti šį pakuotės lapelį. Galite jų paprašyti, kad Jus perspėtų, jeigu pastebės, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo arba jie nerimauja dėl Jūsų elgesio pokyčių.

Geriant vaistų, kurių sudėtyje yra L-triptofano, pasireiškė eozinofilinės mialgijos sindromas (EMS). Šio sutrikimo priežastys iki šiol neišaiškintos. Jeigu vartojant ,,Triptosan'' pasireiškia sąnarių ar raumenų skausmas, karščiavimas, dusulys, periferinių nervų uždegimas (neuropatija), patinimas ir odos pažeidimas (pvz., sklerozė, išbėrimas, dilgėlinė), nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gydytojas nustatys, ar tai ne eozinofilijos mialgijos sindromas ir ar galima toliau gydytis ,,Triptosan''.
Vartojant oksitriptaną, ypač kartu su kitais vaistais nuo depresijos gali pasireikšti taip vadinamas serotonino sindromas. Serotonino sindromui būdinga sujaudinimas, nerimastingumas, tachikardija, padidėjęs kraujospūdis, padidėjusi kūno temperatūra, veido ir kaklo paraudimas, pernelyg didelis refleksų sustiprėjimas, galvos svaigimas, drebulys, prakaitavimo sustiprėjimas, žarnų peristaltikos suintensyvėjimas, orientacijos sutrikimas, vyzdžių išsiplėtimas ir raumenų trūkčiojimas. 

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Būtina pasakyti gydytojui, jeigu kartu su ,,Triptosan'' vartojate:
-    fenotiazinų grupės vaistų nuo psichozės (pvz.: levomepromaziną, flufenaziną, tioridaziną), nes pavieniais atvejais gali sutrikti lytinė funkcija;
-    migdomųjų ir vaistų nerimui mažinti, taip vadinamų benzodiazepinų (pvz.: alprazolamą, bromazepamą, brotizolamą, chlordiazepoksidą, diazepamą, estazolamą ir kitus), nes pavieniais atvejais gali sutrikti lytinė funkcija.

,,Triptosan'' vartojimas su maistu ir gėrimais

Maistas ,,Triptosan'' vartojimui įtakos neturi. Vaistą galima gerti valgio metu arba nevalgius.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu nerekomenduojama vartoti ,,Triptosan''.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

,,Triptosan'' gali sukelti galvos svaigimą. Jeigu jaučiate galvos svaigimą, vairuoti ar mechanizmų valdyti negalima.

3.    KAIP VARTOTI ,,TRIPTOSAN''?

,,Triptosan'' visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
,,Triptosan'' kapsules reikia nuryti užgeriant stikline vandens. 
Suaugusieji pacientai
Dozę nustato gydytojas. Įprastinė ,,Triptosan'' paros dozė suaugusiems ligoniams yra 150 mg (1 ,,Triptosan'' kapsulė) du kartus per parą. 
Kas 3-4 savaites gydytojas įvertins Jūsų būklę ir nuspręs, ar reikia tęsti gydymą.
Senyvi pacientai
Senyviems pacientams gydymą ,,Triptosan'' reikėtų pradėti vartojant per pus mažesnę nei rekomenduojama suaugusiems vaisto dozę.

Pavartojus per didelę ,,Triptosan'' dozę

Atsitiktinai išgėrus per didelę vaisto dozę, kreipkitės į gydytoją arba artimiausios ligoninės priėmimo skyrių.

Pamiršus pavartoti ,,Triptosan'' 

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti ,,Triptosan''

,,Triptosan'' vartojimą reikia nutraukti palaipsniui sumažinant dozę. Nutraukus vaisto vartojimą staiga gali pasireikšti šalutinis poveikis. 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.    GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
,,Triptosan'', kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Vartojant vaistą, dažniausiai diegia pilvą, pykina, prasideda viduriavimas, dingsta apetitas. Tačiau šis šalutinis poveikis buvo nestiprus ir vartojant įprastą dozę dažniausiai silpnėjo ir per 2 3 dienas visai išnyko. 
Labai dažni šalutiniai poveikiai (pasireiškė >1 iš 10 vaistą vartojusių pacientų): pykinimas, vėmimas. Šalutinis poveikis virškinimo traktui priklauso nuo dozės ir pasireiškia dažniau, vartojant vien tik ,,Triptosan''.
Dažni šalutiniai poveikiai (pasireiškė >1 iš 100 vaistą vartojusių pacientų): pakili nuotaika, galvos skausmas, mieguistumas, viršutinės pilvo srities skausmas, viduriavimas.
Nedažni šalutiniai poveikiai (pasireiškė >1 iš 1000 vaistą vartojusių pacientų): kraujo ląstelių eozinofilų padidėjimas (eozinofilija), nemiga, paraudimas. 
Reti šalutiniai poveikiai (pasireiškė >1 iš 10000 vaistą vartojusių pacientų): apetito sumažėjimas, depresijos simptomų pasunkėjimas.
Šalutiniai poveikiai, kurių dažnis nežinomas: apetito nebuvimas, galvos svaigimas, dažnas širdies plakimas, kraujospūdžio padidėjimas ar sumažėjimas, elektrokardiogramos sutrikimai. Vartojant dideles vaisto dozes gali pasireikšti trumpalaikiai nenormaliai pakilios nuotaikos požymiai (manija ar hipomanija). 
Remiantis stebėjimo po vaisto patekimo į rinką duomenimis, gali pasireikšti sindromas, susijęs su eozinofilų kiekio kraujyje padidėjimu, sąnarių ar raumenų skausmu, karščiavimu, dusuliu, neuropatija, patinimu ir odos pažeidimu, kuris gali pasireikšti išbėrimu bei dilgėline (taip vadinamasis eozinofilijos mialgijos sindromas [EMS]). 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5.    KAIP LAIKYTI ,,TRIPTOSAN''?
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, ,,Triptosan'' vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.    KITA INFORMACIJA
,,Triptosan'' sudėtis:
-   veiklioji medžiaga yra oksitriptanas. Kiekvienoje kietoje kapsulėje yra 150 mg 
oksitriptano;
-   pagalbinės medžiagos kapsulės turinyje yra mikrokristalinė celiuliozė, talkas, magnio stearatas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, kapsulės korpuse – želatina, titano dioksidas E171.

,,Triptosan'' išvaizda ir kiekis pakuotėje

,,Triptosan'' kietos kapsulės yra baltos spalvos, cilindro formos, užpildytos baltos arba baltos su pilku atspalviu spalvos milteliais.
,,Triptosan'' supakuotos lizdinėse plokštelėse po 20 kapsulių. Lizdinės plokštelės supakuotos į kartono dėžutes, kuriose yra 40 arba 60 kapsulių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

UAB „Aconitum", Inovacijų g. 4, Biruliškių k., Kauno raj., Lietuva

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-01-17

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

arrow_upward